lunedì 11 gennaio 2010

KOTOOSHU BATTE MIYABIYAMA

Ottimo Morozashi di Kotooshu e successiva pressione fino all'Okuridashi finale. Miyabiyama cede di schianto ma il suo match si era fatto ben presto piuttosto arduo. Praticamente sin dal Matta sullo Shikiri-Naoshi.

Nessun commento: